Uitnodiging Chapiter 2018

Chèrs Confrères,

Wij hebben het genoegen U te kunnen meedelen dat ons GRAND CHAPITER zal plaatsvinden op ZONDAG 10 juni 2018, zoals vanouds weer in het KOETSHUIS, van Kasteel Rijckholt. Noteer deze datum alvast in uw agenda….

NU INSCHRIJVEN

Van harte nodigen wij U hiervoor uit, samen met Uw partner en/of eventuele introducés….. Ook dit jaar staan Grote Raad en Bestuur weer garant voor een feestelijk officiële omlijsting middels de Inauguratie van nieuwe leden (uitreiken van de blauwe linten ) en de bevordering tot “Chevalier” van enkele leden die hiervoor werden voorgedragen in verband met hun verdiensten voor onze Confrèrie.

Beknopt programma:

  • Vanaf 15.00 uur wordt u welkom geheten door de Grote Raad en het Bestuur.
  • Officiële deel: Om 15.30 uur (stipt) De Inauguraties van Nieuwe leden (blauwe linten ) en Bevorderingen tot Chevalier.
  • Om 16.30 uur Ongedwongen samenzijn (met wijn & amuses), bij goed weer op het terras…
  • Om 17.30 Start van ‘Walking Dinner ‘ (….het eten komt naar u toe…!).
  • Voorgerecht – Tussengerecht – Hoofdgerecht
  • Dessertbuffet, in het Grand Café dat overloopt in de ‘nazit’, waar u nog gezellig kunt napraten.
  • Nazit eindigt rond 21.30 uur……
  • Kleding: “casual / feestelijk”

De kosten bedragen EUR 59,50 per persoon.

Overmaken voor 1 juni 2018 op rekening NL93 RABO 0153 5097 08

U kunt ook automatisch laten incasseren. Heeft u dit nog niet bij ons gemeld, stuur dan een mail met uw IBAN nummer, tenaamstelling en akkoord. Wel zo handig….

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 10 juni a.s……

Namens het Bestuur en de Grote Raad
Henri Roelings, Voorzitter van het Bestuur
Jan Nijhuis, Président van de Grote Raad

NU INSCHRIJVEN