Vrijthofnotarissen

Wij behartigen uw belangen

In talloze situaties komt u voor de vraag te staan, of u uw zakelijke en prive-belangen, vooral juridisch, wel afdoende geregeld en beschermd heeft. Daarnaast zijn er legio gevallen, waarbij u weet dat u een notaris moet inschakelen om uw belangen op de juiste wijze vast te leggen en de noodzakelijke papieren en aktes voor u te regelen. Soms weet u wellicht niet dat actie ondernomen moet worden. Als uw vaste adviseur kunnen wij helpen om optimale regelingen te treffen.

Wij geven u advies op maat. Niet beperkt tot administratief handelen, maar een totaaladvies. Afhankelijk van uw situatie en uw behoefte kan dit éénmalig zijn of regelmatig terugkerend. Mede dankzij onze adviezen en activiteiten kunt u er verzekerd van zijn dat uw juridische zaken compleet en optimaal geregeld worden, nu en in de toekomst.

Natuurlijk werken we daarbij samen met uw accountant, belastingadviseur en andere betrokkenen.

Vermogensoverheveling, Wet Langdurige Zorg en levenstestamenten

  • Heeft u vragen over de Wet Langdurige Zorg en uw eigen huis/spaargeld?
  • Gaat u iemand aanwijzen die Uw belangen moet behartigen als u dat zelf niet meer kunt?
  • Wilt u weten hoe u vermogen kunt overhevelen naar uw beoogde erfgenamen?
  • Kijk dan op onze speciale site hierover: klik hier

www.vrijthofnotarissen.nl